Feilrettinger

  1. Feil på kabel-TV ?

  2. Feil på bredbåndstilkoblingen ?


 

Feil på Kabel-TV ?

Det er nesten aldri feil ved signalene i DKnetts kabler. Hvis det er feil hos våre abonnenter, viser vår erfaring at det oftest er  bagatellmessige feil som enkelt lar seg ordne. Hvis du ikke har TV-signaler er det lurt om du sjekker punktene under før du ringer til oss :

1) Har DKnett lagt ut noen feilmeldinger på 908 11 553 eller www.dknett.no

2) Er antennekabelen på plass i riktig veggkontakt og i tv-apparatet ?

3) Har du reservekabel - prøv den .

4) Er tv-apparatet koblet via dekoder eller videoopptaker? Prøv å koble tv-apparatet direkte i veggkontakten.


- Har du flere tv-apparater - sjekk de samme punktene som over..
- Spør naboen din. Dersom også de har det samme problemet, ligger sannsynligvis feilen hos DKnett.


Feil på bredbåndstilkoblingen ?

Hvis du ikke kommer på nett er det lurt om du sjekker punktene under før du ringer til oss :

1) Har DKnett lagt ut noen feilmeldinger på 908 11 553 eller TV-infokanalen

2) Er nettverkskortet i pc-en aktivert? 
3) Har du strøm til alle enheter? 
4) Er kontaktpunkt - modem - eventuelt ruter - pc koblet riktig sammen?    
5) Pass på at  "Stand by"-knappen på modemet ikke er trykket inn.
6) Forsøk å slå enhetene av og på. Vent noen minutter til alt er kommet opp ordentlig.
7) Spør naboen. Har de samme problem, ligger feilen sannsynligvis hos DKnett.

Det er en god regel er å tilbakestille modemet fra tid til annen. Det gjør du ved å slå av og på modemet. Vent omtrent et halvt minutt før du prøver forbindelsen igjen